vánoční stromky

TEL: 777 987 696

info@vanocni-stromky-umele.cz

Vánoční košík

 x 
košík je prázdný

Vánoční stromek

Vánoční strom je zdobený strom, obvykle stálezelený jehličnan , jako je smrk či borovice nebo jedle , tradičně spojené s oslavou Vánoc . Umělý vánoční stromek je objekt, který se podobá živému vánočnímu stromku, vyrábí se z polyvinylchloridu (PVC).

Strom byl tradičně zdobený pochutinami, jako jsou jablka, ořechy nebo například datle. V 18. století, začal být osvětlen svíčkami, které se po elektrifikaci nahradily vánočními světélkami. V současné době existuje široká škála tradičních ozdob skleněných, pozlátka, cukroví a dalších vánočních dekorací. Anděl nebo hvězda může být umístěna v horní části stromu představují hostitele andělů nebo Betlémská hvězda z Narození Páně.

Zvyk vánočního stromu se vyvinul v raném novověku v Německu s předchůdci, které lze vysledovat až do 16., případně 15. století, ve kterém si "oddaní křesťané přinesli zdobené stromy do svých domovů". To získalo popularitu i mimo Německo během druhé poloviny 19. století.

Login Form

Historie vánočních stromků

Námi známý "moderní" vánoční strom pochází z renesance a raného novověku z Německa , ale jeho pravý původ obestírá celá řada spekulativních teorií. Jeho počátky sahají do 16. století a jsou někdy spojené s protestantsvím reformátora Martina Luthera , který podle televizní stanice History "přidal první zapálené svíčky na strom." 

Tento zvyk může sahat až k symbolice stálezelených stromů u předkřesťanských zimních rituálů, a to zejména s příběhem Oak Donar a svatého Bonifáce . 

Podle Encyclopadia Britannica bylo využití jehličí, věnců, girland a symboliky věčného života zvyk již starých Egypťanů, Číňanů a Židů. 

Uctívání stromů mezi pohanskými Evropany přežilo svou konverzi ke křesťanství. Skandinávským zvykem bylo zdobení domů a stodol pro potřeby plašení ďábla a zřízování stromů pro ptáky během Vánoc.

V různých zemích se také alternativně vánoční stromky identifikují se " stromem ráje " ze středověkých pašijových her, které byly dané dne 24. prosince, připomínají památku a svátek  Adama a Evi. V takových hrách se často vyskytoval strom zdobený jablky (představoval zakázané ovoce) a destičkami (reprezentovali eucharistii a vykoupení). Stejně jako jesličky byl i strom později umístěn i v domácnostech. Jablka byla nahrazena kulatými předměty, jako jsou lesklé červené koule. 

Zvyky stavění zdobených stromů v zimě lze vysledovat k vánočním oslavám renesančních cechů v severním Německu a Livonsku . 

Na počátku 18. století, se zvyk stal běžným ve městech horního Porýní a později se rozšířil do venkovských obalastí. Na konci 18. století se již na stomech vyskytovaly svíčky a drahé předměty.

Podél dolního Rýna, kde většina populace byla římsko katolická, byl vánoční strom považován za protestantský zvyk.To byl důsledek toho, že zvyk zůstal pouze v horním Němecu a to po poměrně dlouhou dobu. Nakonec kolem roku 1815 ho více přijali prostřednictvím průských úředníků, kteří emigrovali po Vídeňském kongresu. 

V 19. století už byl vánoční strom součástí německé kultury, zejména mezi emigranty v zahraničí. 

Rozhodujícím faktorem pro získání obecné popularity bylo umístění vánočního stromku německou armádou v kasárnách a vojenských nemocnicích během Franco-pruské války. Teprve na začátku 20. století se vánoční stromky objevit uvnitř kostelů, tentokrát v nové formě jasného osvětlení. 

Na počátku 19. století se zvyk stal populární i mezi šlechtou a rychle se šířil po královských dvorech. Princezna Henrietta Nassau-Weilburg představila vánoční strom ve Vídňi v roce 1816 a tím se začal šířit napříč Rakouskem v následujících letech. Ve Francii byl první vánoční strom představen v roce 1840 podle duchesse d'Orléans . V Dánsku, jak tvrdí dánsjí noviny tvrdí, že byl poprvé vánoční strom rozsvícen roku 1808 hraběnkou Wilheminou z Holsteinborg. Dánský spisovatel Hans Christian Anderson vyprávěl v roce 1865 příběh prvního vánočního stromu a byl spjat se stárnutím právě této hraběnky.  Vydal také pohádku v roce 1844 s názvem  Jedle, která vypráví o osudu jedle používané jako vánoční stromeček.